anta

Engel uit het oosten

Openbaringen 7 2 Ik zag in het oosten een andere  engel opstijgen, die het zegel van de  levende  God had. De vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het  land en de  zee riep hij met luide  stem toe: 3 ‘Laat het land en de zee en ook de  bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn  dienaren aanbrengen.’