anta

Structuur van de tekst

Inleiding (1:1)

Introductie hoofdpersoon (1:1)

Opdracht aan de lezer (1:3)

Introductie goddelijke wereld (1:8)

De zeven gemeenten (1:20)

Efeze (2:1)

Smyrna (2:8)

Pergamum (2:12)

Tyatira (2:18)

Sardes (3:1)

Filadelfia (3:7)

Laodicea (3:14)

De troon (4:1)

De boekrol en het lam (5:1)

Koorzang 1: Vier wezens en de vierentwintig oudsten (5:8)

Koorzang 2: Engelen rondom de troon (5:11)

Acte 1: Zeven zegels (6:1)

Eerste zegel: wit paard (6:1)

Tweede zegel:  rood paard (6:3)

Derde zegel: zwart paard (6:5)

Vierde zegel: bleek paard (6:7)

Vijfde zegel: Geslachte zielen (6:9)

Zesde zegel: Aardbeving (6:12)

Intermezzo: Volken van Israël (7:1)

Koorzang 3: Alle landen en volken (7:9)

Intermezzo: Bloed van het lam (7:13)

Zevende zegel: Stilte (8:1)

Acte 2: Zeven bazuinen (8:1)

Eerste bazuin: Aarde verbrandt(8:7)

Tweede bazuin: Water wordt bloed (8:8)

Derde bazuin: Water wordt bitter (8:10)

Vierde bazuin: Dag wordt nacht (8:12)

Vijfde bazuin: Sprinkhanen (8:13)

Zesde bazuin: Engelen bij de Eufraat (9:13)

Uitwijding: Het boek en de getuigen (10:1)

Zevende bazuin (11:14)

Koorzang 4: Vierentwintig oudsten (11:15)

Uitwijding: Strijd in de hemelen (11:19)

Eerste teken: Zwangere vrouw (12:1)

Tweede teken: 

Eerste beest: draak (12:3)

Tweede beest: uit de zee (13:1)

Derde beest: beest uit de aarde (13:11)

Acte 3: Zeven oogsten (14:1)

Koorzang 5: 144.000 vrijgekochte mensen (14:1)

Eerste engel (14:6)

Tweede engel (14:8)

Derde engel (14:9)

Mens op een wolk (14:14)

Derde teken: zeven engelen (15:1)

Koorzang 6: Zeven engelen (15:3)

Acte 4: Zeven schalen (15:5)

Eerste schaal: aarde (16:2)

Tweede schaal: zee (16:3)

Derde schaal: rivieren (16:4)

Vierde schaal: zon (16:8)

Vijfde schaal: troon van het beest (16:10)

Zesde schaal: Eufraat (16:12)

Uitwijding: Armageddon (16:13)

Zevende schaal: lucht (16:17)

Uitwijding: Babylon (17:1)

De grote hoer (17:1)

De grote stad (18:1)

Koorzang 7: Een geweldige stem (19:1)

Acte 5: Overwinning (19:11)

Komst van de overwinnaar (19:11)

Strijd met het vlees (19:17)

Geketende draak (20:1)

Bevrijde draak (20:7)

Laatste oordeel (20:11)

Nieuwe hemel en aarde (21:1)

De heilige stad (21:9)

De levensboom (22:1)

Slotwoord (22:10)

Navigatie