anta

Landen, volken, stammen, talen

5:9 - 1234

landen en volken, van elke stam en taal

phylēs, glōssēs, laou, ethnous

7:9 - 4132

landen en volken, van elke stam en taal

ethnous, phylōn, laōn, glōssōn

10:11 - 3425

landen en volken en koningen

laois, ethnesin, glōssais, basileusin

11:9 - 3124

landen en volken, van elke stam en taal

laōn, phylōn, glōssōn, ethnōn

14:6 - 4123

landen en volken, van elke stam en taal

ethnos, phylēn, glōssan, laon

17:15 - 3642

landen en volken en stammen

laoi, ochloi, ethnē, glōssai

13:7 - 1324

landen en volken, over mensen van elke stam en taal

phylēn, laon, glōssan, ethnos

 

1 phylē = stam

2 glōssa = taal

3 laon = volk

4 ethnos = natie (ras, cultuur, mensen met gezamenlijke gebruiken)

5 basileus = koning

6 ochlos = menigte

Openbaringen 5 9 En ze zetten een nieuw  lied in: ‘U verdient het om de  boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw  bloed hebt u voor  God mensen gekocht uit alle  landen en  volken, van elke  stam en  taal.
Openbaringen 7 9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare  menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit  gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de  troon en voor het  lam.
Openbaringen 10 11 Toen kreeg ik te horen: ‘Je moet opnieuw over talrijke landen en volken en  koningen (en talen)  profeteren.’
Openbaringen 11 9 Gedurende drie-en-een-halve dag komen er mensen uit alle landen en volken, van elke stam en taal, om hun lijken te zien, en zij dulden niet dat ze begraven worden.
Openbaringen 14 6 Toen zag ik opnieuw een  engel, die hoog in de  lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op  aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal.
Openbaringen 17 15 De waterstromen die je zag,’ zei de  engel, ‘waar  de hoer aan zit, zijn vele landen en volken en stammen (menigten en talen).
Openbaringen 13 7 Het mocht de strijd met de  heiligen aanbinden en hen  overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal.