anta

Welkom bij Happy Apocalypse!

De zeven engelen, ieder met een bazuin, maakten aanstalten om erop te blazen.

Het laatste boek van de Bijbel, de Openbaring van Johannes, is een van de meest ondoorgrondelijke teksten uit de wereldliteratuur. Sinds het werd geschreven, in de eerste of tweede eeuw na Christus, zijn talloze pogingen ondernomen om een zinvolle betekenis toe te kennen aan de poëtisch klinkende verzen. Ruzies en meningsverschillen hebben in twintig eeuwen vele slachtoffers gemaakt;  kerkelijk leiders zijn erom verbannen, kerkscheuringen zijn erdoor ontstaan, sektes zijn opgericht, en zelfs collectieve zelfmoorden zijn gepleegd. En allemaal voor niks, want de werkelijke betekenis vereist de een ontcijferingssleutel, die al die eeuwen verborgen is gebleven.

Wat is de sleutel?

De sleutel tot het begrijpen van de Apocalypse is niet vreselijk ingewikkeld, maar vereist wel een andere manier van denken over en kijken naar de wereld. Alle tekstuitleggers van de afgelopen twee millennia zijn bij het verklaren van de oude verzen aan de slag gegaan met hetzelfde onbruikbare referentiekader. Zij nemen de tekst (te) letterlijk. Hoewel de meesten het er wel over eens zijn, dat veel van de beschreven beelden overdrachtelijk opgevat moeten worden (Lam = Jezus, sprinkhanen = demonen), gaat de klassieke interpretatie niet ver genoeg bij het uitleggen van de achterliggende betekenis.

Zeven kaarsenstandaards De zeven kandelaars staan ergens symbool voor, maar voor wie de betekenis niet kent, zijn het gewoon kaarsen.

Deze benaderingswijze kan niet anders dan uitlopen op een volslagen mislukking. De tekst is alleen zinvol uit te leggen door vrijwel alles, elk woord, elk beeld en elke actor symbolisch op te vatten. En daarin ligt meteen de schoonheid, want symbolen doen twee tegengestelde dingen: ze onthullen en verbergen tegelijk.

Wat beschrijft de Apocalypse?

De boodschap van de Apocalypse is happy. Niet het eind van de wereld, niet de vernietiging van de mensheid, geen slangen, draken of monsters, geen aardbevingen, zwavel of vuur. De Apocalypse beschrijft niets minder dan de volgende stap in de menselijke evolutie. De hoofdpersoon, die u in wezen zelf bent, ontwikkelt de Christus in zichzelf, laat het aardse lijden achter zich, wordt ten tweede maal geboren en wordt Overwinnaar naast zijn God. Happy!

Over deze website

Als u van christelijke huize bent, en misschien gehecht bent aan de uitleg van de Apocalypse waarmee u bent opgegroeid, is het nuttig om kennis te nemen van de Overweging voor christenen.

Om de tekst goed te kunnen begrijpen, ontkomt men er niet aan om zich te verdiepen in een aantal Achtergronden bij de Apocalypse.

Op basis van esoterische inzichten hebben we een makkelijk leesbare vertaling gemaakt van de Apocalypse. Deze vindt u hier. TODO

Als u zelf in de Griekse tekst wilt duiken, kunt u woord voor woord lezen wat er staat in de overgeleverde handschriften. U doet dit vanuit de Lijst van alle verzen.

Navigatie