anta

Hoe de auteur zijn bedoeling verbergt

De Apocalypse bevat tal van metaforen en puzzeltjes. De auteur wilde duidelijk zijn verhaal verbergen voor kritische autoriteiten. Welke middelen gebruikte hij daarvoor?

De auteur van de Apocalypse leefde kennelijk in een tijd en/of omgeving waarin hij voorzichtig moest zijn met het opschrijven van zijn ware bedoelingen. Hieronder geven we een overzicht van de strategieën die hij daarbij gebruikte.

Het resultaat van zijn inspanningen heeft twee gevolgen gehad. Ten eerste is de tekst na tweeduizend jaar behoorlijk ongeschonden overgeleverd. Ten tweede is de tekst zonder ontcijferingssleutel bijna onbegrijpelijk, waardoor uitleggers al twintig eeuwen hun tanden erop stukbijten.

Verzachting (eufemisme)

In een tekst over de belangrijke zaken van het leven wordt soms geschreven over lichaamsdelen die onder nette mensen onbesproken blijven. Net als op andere plaatsen in de Bijbel wordt aan het mannelijk lid gerefereerd met de term 'lende'.

Er net naast (synoniem)

Johannes gebruiks soms termen die net niet helemaal precies uitdrukken wat hij wil zeggen. Ze liggen er wel in de buurt, maar voor een goed begrip moeten ze worden ingewisseld voor beter passende termen. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is meteeen het eerste woord van de tekst. Waar Johannes de term Apocalypse(=openbaring) gebruikt, bedoelt hij eigenlijk Epopteia (inwijding).

  • {409}

Concreet maken met namen, zodat afgeleid wordt van symbolische betekenis, zeven gemeenten, eufraat, babylon, jeruzalem, patmos.

4:4 Here Johannes has constructed a simple little puzzle by employing redundant symbols and by inverting the order of the forces, enumerating the lesser ones first and the greater ones last.

Navigatie