anta

Griekse mystiek

In het Griekenland van rond het begin van de jaartelling, bestonden verschillende mysterie-groepen, waarvan de Eleusinische mysteriën de bekendste waren. Deze groeperingen hielden bijeenkomsten die gericht waren op kennisoverdracht en inwijding in hogere (goddelijke) kennis. Het inwijdingsproces kon vele jaren in beslag nemen (waarschijnlijk zelfs vele incarnaties), en werden ‘Vervolmaking’ of ‘Voleinding’ genoemd.

the candidates for initiation, after receiving some preparatory training in semi-exoteric lesser rites, were termed mystai, "veiled ones," while the Initiates were called epop-tai, "those having super-sight"—or seers.

Navigatie