anta

De complexiteit van de mens

..

De Apocalypse gaat over de (verdere) evolutie van de mens. Veel van de metaforen die in de tekst gebruikt worden, hebben betrekking op het menselijk lichaam, zowel fysiek als metafysisch. Op deze pagina worden ze op een rij gezet en toegelicht.

Vier afdelingen van het lichaam

Het menselijk lichaam is verdeeld in vier afdelingen. Deze hebben elk een verschillende werking en functie en in de Apocalypse wordt eraan gerefereerd met de volgende vier beelden.

Vier afdelingen van het menselijk lichaam

I Lucht – Het hoofd en de hogere intellectuele functies. Hier bevindt zich ook de Nous, het vermogen om waar te nemen in de goddelijke wereld en daarmee staat Lucht ook symbool voor de spirituele kant van de mens. Het bijbehorende dier is Het Lam. Zie verder Lucht.

II Rivieren en bronnen – Bovenlichaam met de hartstreek. Dit deel van het lichaam beheerst de psychomentale krachten. (TODO: Goede definitie en terminologie vinden) In dit gebied vindt de strijd plaats die Armageddon wordt genoemd. De tegenstander die hier verslagen moet worden is Het Beest. Zie verder Rivieren en bronnen.

III Zee – De buikstreek onder het middenrif en boven het geslacht. Deze regio van het lichaam is het minst gemakkelijk te doorgronden en noemen we bij gebrek aan beter de schijnwereld of schimmenrijk. Denk aan ‘onderbuikgevoelens’, dierlijke instincten, passies, emoties, verlangens en eetlust. Hier leveren we strijd met de Rode Draak. Zie verder Zee.

IV Aarde – Het onderste deel van de romp, waar de geslachtsdelen hun invloed doen gelden. Gericht op een fysiek voortbestaan is dit deel van het lichaam het meest ‘Aards’ en volledig gebonden aan de stoffelijke wereld. De tegenstander hier is de Valse Profeet. Zie verder Aarde.

Merk op dat er onderscheid wordt gemaakt tussen ‘rivieren en bronnen’, en ‘de grote rivier Eufraat’. Deze laatste komt zo aan bod.

Zeven energiepunten van het lichaam

De Apocalypse komt vaak terug op de zeven energiepunten in het lichaam. In verschillende fasen van het verhaal worden ze op diverse wijzen verbeeld,  het meest in het oog springend vanaf Op 6, bij het verbreken van de zeven zegels van de boekrol. Ook de zeven kandelaars waartussen de god met het zwaard tussen zijn tanden staat, verwijzen naar deze energiepunten. Er wordt consequent gesproken over kandelaars (lampstandaards), die dus de potentie hebben om licht te geven. Of ze werkelijk licht zullen geven is een ander vraagstuk.

Merk op dat deze energiepunten overeenkomen met wat in het hindoeïsme ‘chakra’s’ worden genoemd.

Zeven energiepunten in het menselijk lichaam

1 Stuitbeen – Verbeeld door de gemeente Efeze.

2 Heiligbeen – Verbeeld door de gemeente Smyrna

3 Buik – Verbeeld door de gemeente Pergamum

4 Hart – Verbeeld door de gemeente Tyatira

5 Keel – Verbeeld door de gemeente Sardes

6 Derde oog – Verbeeld door de gemeente Filadelfia

7 Kruin – Verbeeld door de gemeente Laodicea

 

De rivier Eufraat

Rivier Eufraat in het menselijk lichaam

Het beeld van de rivier de Eufraat wordt in de Apocalypse twee keer genoemd en beide keren refereert het aan de energiestroom die de energiepunten van het lichaam verbindt. De bron voor deze stroom is het stuitbeen, waar het als een opgerolde slang ligt te wachten tot het vrijgelaten wordt.

Openbaringen 9 14 die tegen de zesde  engel met de  bazuin zei: ‘Maak de  vier engelen los die bij de grote rivier de  Eufraat gevangenzitten.’
Openbaringen 16 12 De zesde engel goot zijn  offerschaal leeg over de grote rivier de Eufraat. De rivier viel droog en maakte de weg vrij voor de  koningen uit het oosten.

De twee getuigen

Twee getuigen en het lichaam van de mens

Het kruis

Het kruis in de mens

De caduceus van Hermes

De mens en de caduceus van Hermes

...