anta

Engelen

In de Apocalyspe spelen vele Engelen een rol. Zij zijn godheden, hemelse figuren, of aspecten van God.

Engelen en het monotheïsme

Het christelijke dogma dat er maar één God is, maakt het lastig om te duiden wie Jezus precies is. Daar heeft de katholieke kerk weliswaar de heilige drie-eenheid voor uitgevonden, maar daarmee hebben engelen nog geen plek gekregen. Wij van Happy Apocalypse gaan uit van een grotere hiërarchie van hemelse wezens [TODO], waar de engelen de laagste rang van uitmaken. Deze indeling is gebaseerd op kabbalistische geschriften.

Hoewel het woord ‘engel’ boodschapper betekent, lijken ze zich ook bezig te houden met andere zaken, zoals verzorging en bescherming. Hun aantal wordt omschreven als ontelbaar, maar waarom hun aantal vaag gehouden wordt is niet duidelijk. Mogelijk ontbrak het de Bijbelschrijvers aan woorden om grotere aantallen dan het Myriade aan te duiden.

Hieronder volgt een overzicht van alle engelen die een rol spelen in de Apocalypse.

  1. De engel die de profetie brengt. Hij wordt geïntroduceerd in het eerste vers en geeft aan Johannes de boodschap van Jezus Christus door.
  2.  

 

Navigatie