anta

Astrologie en christendom gaan hand in hand

Er zijn goede theologische gronden om astrologie af te wijzen. De mens beschikt immers over een vrije wil, die gepaard gaat aan een eigen verantwoordelijkheid. De gedachte dat ons (nood)lot vastligt en voorspeld kan worden door de stand van de sterren, is hiermee onverenigbaar. Deze tegenstelling gaat echter uit van een verkeerd idee over wat astrologie is.

 

Navigatie