anta

Overweging voor christenen

De uitleg op deze website wijkt af van de gangbare (klassieke) christelijke interpretatie. Lees hier waarom het toch interessant is voor een gelovig christen.

Om sturing te geven aan Zijn schepping, heeft God veel en vaak wijze mensen geïnspireerd om Zijn woord op te schrijven en te verspreiden. Sommigen van hen kennen we als de Bijbelse profeten, anderen als vooraanstaande ‘kerkvaders’. Ook in onze tijd gaat Hij daar nog mee door, maar de meeste van deze gezanten blijven anoniem en onbekend. Ongeveer een eeuw geleden schreef een van hen, James Morgan Pryse, de scherpzinnige uitleg van de Apocalypse waar deze website op gebaseerd is. Of zoals Op. 17:9 zegt: ‘Hier komt het aan op wijsheid en inzicht.’ Wie is een (moderne) afgezant van God, en wie is een valse profeet? Hint: meet de omvang van zijn ego. Valse profeten omringen zich met veel bling-bling, vragen een vermogen aan hun toehoorders en leggen zelden of nooit verantwoording af. Dienaren van God werken voor een appel en een ei, zijn zeer bescheiden en putten zich uit in geduldige uitleg, verantwoording en aandacht. Bent u gehecht aan de oude (onnavolgbare) interpretaties van de Apocalypse of durft u het aan het woord van God nog eens met nieuwe ogen te bekijken? Wat heeft u te verliezen?

Navigatie